Vår historie

Vår historie

Brann & Sprinklerteknikk ble grunnlagt i 2002 av Tore Solberg.

Solberg hadde bakgrunn som branningeniør, og hadde ved firmaets oppstart opparbeidet seg omfattende kunnskap og erfaring innen faget. I 2006 ble Vidar Rune Skintveit, nåværende daglig leder ansatt i Brann & Sprinklerteknikk AS. Skintveit hadde på denne tiden allerede lang erfaring som rørlegger, og var klar for nye utfordringer som medeier i firma.

 

I 2006/2007 inngikk Brann & Sprinklerteknikk AS en avtale med Selbu Kommune, som ble firmaets første store prosjekt. Dette samarbeidet har vi fortsatt videre helt frem til i dag.

 

Videre kom et prosjekt på Haukeland Sykehus i 2007. Laboratoriebygget. Dette krevde mange nyansettelser i firmaet, og prosjektet gikk svært godt.

 

Senere jobbet vi med installasjon av anlegg på kysthospitalet, Høyskolen i Bergen på Kronstad og i samarbeid med Avinor på flyplassen. Disse prosjektene har gitt oss fine rammeavtaler med blant annet Statsbygg og Avinor. Denne tilliten setter vi pris på!

 

Vi har også en god samarbeidsavtale med Bergen kommune, som innebærer vedlikehold og kontroll av anlegg på deres bygg, utbedringer og opplæring av driftspersonell.

I nyere tid har vi blant annet jobbet med rehabiliteringen av Hotel Norge i Bergen sentrum, installasjon av sprinkleranlegg på St Johanneshjemmet og et svært spennende prosjekt på Evenes Hotel i Nord-Norge.

 

Nå i 2020 jobber vi blant annet med oppføringen av det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Vi ser også stort frem til å begynne arbeidet med oppføringen av vognhallen til bybanen i Fyllingsdalen på nyåret.

Sammen har Vidar Rune Skintveit og Tore Solberg bygd opp en solid kundebase som har resultert i mange gode samarbeid og spennende prosjekter opp i gjennom tidene. Vi har også vært svært heldig med alle våre ansatte, både våre montører og de som jobber inne på kontoret. Her har vi mange flotte kollegaer med bred kompetanse som har bidratt til at vi kan jobbe med det vi brenner for.

 

I 2019 valgte eier og daglig leder Tore Solberg å selge seg ut av Brann & Sprinklerteknikk, og overlater etter 17 år sin rolle til Vidar Rune Skintveit. Bedriften har etter dette foretatt en rekke interne endringer, og ser frem til alle prosjektene og samarbeidene vi har i vente.

Lean

I månedsskiftet Februar-Mars 2020 har vi i Brann & Sprinklerteknikk AS startet innføringen av Lean. Senhøst 2019 og frem til våren 2020, har vi brukt mye ressurser på å sende ansatt e på Lean-kurs. Bedriften har per sommeren 2020; 8 ansatte med gult belte kompetansebevis, og 4 ansatte med grønt belte kompetansebevis, samt 1 ansatt med VDC Lean Prosjektering kompetansebevis.

Siden innføringen av Lean tankegang i organisasjonen, har Brann & Sprinklerteknikk AS foretatt nødvendige endringer for å implementere Lean inn i hverdagen. Deriblant bruk av jobbpakker, prosjekttavler, EPL og økt fokus på tett oppfølging av kunder.

Vil du jobbe hos oss?