Om oss 1

Om oss


Hvem er vi?


Brann & Sprinklerteknikk AS er et spesialfirma innen brannsikring, som utfører arbeid innen alle bygningskategorier. Vi prosjekterer og installerer sprinkleranlegg, og utfører i tillegg vedlikehold og kontroll.

om oss

Firmaet ble etablert i 2002 av branningeniør Tore Solberg, og har siden da utviklet seg til en stor bedrift som jobber med mange spennende og lærerike prosjekter. Firmaet har opparbeidet seg en rekke gode samarbeidspartnere opp gjennom årene, og vi setter stor pris på tilliten vi får fra våre kunder. Vårt mål vil alltid være å finne den beste løsningen for kunden og prosjektet, samtidig som vi sørger for at alle lover og regler er fulgt.

Vi er i dag 28 ansatte fordelt på administrasjon, teknikere og montører, med lang erfaring og god kompetanse innen automatiske slukkeanlegg, med hovedfokus på sprinklerfaget. Vi benytter oss også av innleide sprinklermontører for å bistå våre faste ansatte om det skulle være behov for dette.

Vår kjernevirksomhet er installasjon av sprinkleranlegg i både eksisterende og nye bygg, men vi utfører i tillegg prosjektering av spesialanlegg som gasslukkeanlegg, kjøkkenanlegg samt årlig kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. Flere av våre ansatte innehar FG-sertifisering innen utførelse, prosjektering, kontroll og vedlikehold.

Brann & Sprinklerteknikk AS sin målgruppe befinner seg hovedsakelig i Bergen og Hordaland, men vi har også gjort prosjekter i andre deler av landet.

Vår historie


Starten

Brann & Sprinklerteknikk ble grunnlagt i 2002 av Tore Solberg, som i gjennom sin yrkeskarriere hadde opparbeidet seg omfattende kunnskap og erfaring innen sprinklerfaget. Han fikk i 2006 med seg Vidar Rune Skintveit på laget som medeier i bedriften. Skintveit var utdannet i rørleggerfaget og hadde lang erfaring med montering av sprinkler. I 2006 inngikk Brann & Sprinklerteknikk AS avtale med Selbu kommune, som ble firmaets første store prosjekt. Dette samarbeidet har vi fortsatt videre helt frem til i dag. Videre kom et prosjekt på Laboratoriebygget ved Haukeland sykehus i 2007. Dette krevde mange nyansettelser i firmaet, og prosjektet gikk svært godt.

Gode samarbeid

Senere har vi deltatt i spennende prosjekter ved blant annet kysthospitalet, Høgskolen på Vestlandet og i samarbeid med Avinor på flyplassen. Disse prosjektene har gitt oss fine rammeavtaler med blant annet Statsbygg og Avinor. Denne tillitten setter vi stor pris på! Vi har også en god samarbeidsavtale med Bergen kommune, som innebærer vedlikehold, kontroll og utbedringer av slukkeanlegg på deres bygg, samt opplæring av driftspersonell. De siste årene har vi også jobbet med blant annet rehabiliteringen av Hotel Norge i Bergen sentrum, installasjon av sprinkleranlegg på St Johanneshjemmet og et svært spennende prosjekt på Evenes Hotel i Nord-Norge.

I dag

Nå for tiden jobber vi blant annet med oppføringen av det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Vi har også begynt arbeidet i vognhallen til bybanen i Fyllingsdalen. Sammen har Vidar og Tore bygd opp en solid kundebase som har resultert i mange gode samarbeid og spennende prosjekter opp i gjennom årene. Vi er stolte av å ha bygd opp et solid team av ansatte med bred erfaring og kompetanse, både blant være montører, prosjektledere og i administrasjonen. I 2019 valgte daværende daglig leder og eier Tore Solberg å trekke seg ut av firma, og overlater etter 17 år sin rolle til Vidar Rune Skintveit.