Våre tjenester

Brannteknisk:

Innen dette fagfeltet kan vi tilby brannteknisk prosjektering og kontroll av brannteknisk prosjektering for de fleste typer bygg. Vi kan da samtidig utarbeide digitale branntekniske tegninger for å vise de branntekniske valg som blir gjort i det aktuelle prosjekt.


Sprinklerteknisk:

Vi prosjekterer, kontrollerer, installerer og foretar service og vedlikehold av sprinkleranlegg og slukkegass av typen Novec 1230.

Vi kan påta oss komplett ansvar på leveranse av sprinkleranlegg i de fleste bygg. Da står vi inne for design og prosjektering, hydrauliske trykktapsberegninger, kontroller samt installering av anlegget.

Vi bruker DAK verktøy som er spesialtilpasset for sprinkler, vi kan kan også bistå med 3d-tegning/BIM.


Det viktigste forholdet som må avklares tidlig er vannforsyningens kapasitet på stedet.