Våre tjenester

Her finner du informasjon om våre tjenester!

Prosjekteringav sprinkleranlegg

God prosjektering er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Vi tilbyr på vegne av byggherrer og entreprenører bistand med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Våre designere har lang og bred kompetanse innen prosjektering av ulike typer sprinkleranlegg.

 

Vi benytter oss av DAK-verktøy som er spesialtilpasset for sprinkler, men vi kan også bistå med 3d-tegning/BIM. Vi er svært opptatt av at alle sprinkleranleggene vi prosjekterer skal designes på en slik måte at man unngår kollisjoner med andre fag, og at det blir lagt til rette for at montøren skal kunne gjøre en så god jobb som mulig. Vi står også inne for hydrauliske trykktapsberegninger, og avklarer alltid vannforsyningskapasiteten før oppstart av prosjektering.

Installasjon & montering

For oss i Brann & Sprinklerteknikk AS er en smidig installasjonsprosess avhengig av god kommunikasjon mellom kontor og montør, godt samarbeid, og fokus på kvalitet og sikkerhet. Vi er svært opptatt av å holde oss til gjeldene tegninger og planer, og levere et produkt vi kan være stolte av.

 

Alle våre sprinklermontører har lang erfaring og bred kompetanse innen faget. Vi har en blanding av rørleggere, teknikere og hjelpearbeidere som bidrar i installasjonsprosessen. Før oppstart av nye prosjekter vil prosjektleder ha en gjennomgang med våre montører for å sette de godt inn i arbeidets omfang, samt hvilke forventninger kunden har til dem. Det vil også bli utnevnt en bas, samt presentert en fremdriftsplan.

 

Underveis i byggeprosessen vil det som en del av vårt interne KS-system bli utført trykk tester og andre kontroller for å sikre fremgang og kvalitet i installasjonen. Vi benytter oss av systemet Kvalitetskontroll.

 

Ved overlevering av bygget vil det bli utlevert FDV-dokumentasjon, samt gitt nødvendig opplæring til driftspersonell.

Vedlikehold og kontroll

Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg, samt årlige FG-kontroller. Det er svært viktig at denne typen arbeid utføres av godkjent personell med god kunnskap i dette faget. Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Disse kontrollene er viktig og utføre, ettersom de kan avdekke feil og mangler ved anlegget.  Vi vil også kunne bidra ved utbedringer av feil som blir avdekket under kontrollen.

 

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegget blir gjennomført. Et anlegg uten feil, og mangler som blir vedlikeholdt jevnlig redder både liv og verdier.

 

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på årlig vedlikehold og kontroll av ditt anlegg.