Våre tjenester

Her finner du informasjon om våre tjenester!

Sprinklertekniskprosjektering

Vi prosjekterer, kontrollerer, installerer og foretar service og vedlikehold av sprinkleranlegg og slukkegass av typen Novec 1230. Vi kan påta oss komplett ansvar på leveranse av sprinkleranlegg i de fleste bygg. Da står vi inne for design og prosjektering, hydrauliske trykktapsberegninger, kontroller samt installering av anlegget. Vi bruker DAK verktøy som er spesialtilpasset for sprinkler, vi kan kan også bistå med 3d-tegning/BIM.

Kontroller & vedlikehold

Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg. Det er svært viktig at denne typen arbeid utføres av godkjent personel med god kunskap i dette faget. Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Disse kontrollene er viktig å utføre, ettersom det kan avdekke mangler og feil ved anlegg.

I tillegg vil et velfungerende og godkjent slokkesystem gi betydelige rabatter hos forsikringsselskaper. Alle slokkeanlegg som er registrert i ESS (Elektronisk System for Sprinkleranlegg), blir tilgjengelig for forsikringsbransjen og myndigheter.

Vi utfører:
Periodisk vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg.
Årlig FG-kontroller av sprinkleranlegg.

Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tilsynet i brannvesenet krever en kontrollrapport fra kvalifisert kontrollør.

I Norge er det i dag kun godkjente FG-kontrollører som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap. Kontrollrapporten angir blant annet avvik fra reglene. Det skal foretas kontroll normalt en gang pr. år. (Ref. forebyggendeforskriften til DSB