Vedlikehold og
FG-kontroll


Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg, samt årlige FG-kontroller. Det er svært viktig at denne typen arbeid utføres av godkjent personell med god kunnskap i dette faget. Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Disse kontrollene er viktig og utføre, ettersom de kan avdekke feil og mangler ved anlegget.  Vi vil også kunne bidra ved utbedringer av feil som blir avdekket under kontrollen.

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegget blir gjennomført. Et anlegg uten feil, og mangler som blir vedlikeholdt jevnlig redder både liv og verdier.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på årlig vedlikehold og kontroll av ditt anlegg.

Vedlikehold og FG-kontroll 1

Ring oss for en hyggelig prat!

Vi kan hjelpe deg!

Vi kan hjelpe deg med prosjektering og installerer sprinkleranlegg,
vi utfører i tillegg vedlikehold og kontroll innen brannsikring.

Skroll til toppen