Godkjenninger

Brannteknisk prosjektering, brannteknisk kontroll av utførelse, samt alt innen sprinklerteknisk fagområde. Sprinklerteknisk prosjektering, levering, installasjon og kontroll, samt vedlikehold og FG-kontroll av vannbaserte slukkesystemer. Prosjektering, levering, installasjon og vedlikehold/kontroll av gasslukkeanlegg (Novec 1230) Vi innehar både sentral godkjenning og FG-godkjenning. Bedriften er FG-910 Sertifisert innen Prosjekterende - Utførende - Kontroll av automatiske slokkesystemer.

I dag er vi tre ansatte med FG-godkjenning innen prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har kvalifiserte sprinklermontører med godkjent kurs innen vannbasert slokkeanlegg.

Bedriften har i dag ansatt: Branningenør, Rørleggermester, Rørleggersvenner og Sprinklerteknikere

Forsikringsgodkjent
  • Prosjektering
  • Utførelse
  • Kontroll

FG logo 100%.jpg

Sentralgodkjent
  • Prosjektering
  • Installasjon
  • Kontroll


Godkjent mesterbedrift
  • Rørleggermester
  • Rørleggersvenner

Mester.jpg