Prosjektering av sprinkleranlegg

God prosjektering er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Vi tilbyr på vegne av byggherrer og entreprenører bistand med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Våre designere har lang og bred kompetanse innen prosjektering av ulike typer sprinkleranlegg.

Hva vi gjør

Vi benytter oss av DAK-verktøy som er spesialtilpasset for sprinkler, men vi kan også bistå med 3d-tegning/BIM. Vi er svært opptatt av at alle sprinkleranleggene vi prosjekterer skal designes på en slik måte at man unngår kollisjoner med andre fag, og at det blir lagt til rette for at montøren skal kunne gjøre en så god jobb som mulig. 

Vi står også inne for hydrauliske trykktapsberegninger, og avklarer alltid vannforsyningskapasiteten før oppstart av prosjektering.

Lang erfaring

Bred kompetanse

3D-tegning/BIM

Overskrift

This Text Box widget is placed within a Flexbox Container. If you want to learn more about how containers can help you with your website, watch this video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur and adipiscing elit, sed eiusmod temporod and so incididunt ut labore et dolore.

Andre tjenester

Installasjon og montering

Smidig installasjonsprosess avhengig av god kommunikasjon mellom kontor og montør, godt samarbeid, og fokus på kvalitet og sikkerhet. 

Vedlikehold og kontroll

Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg, samt årlige FG-kontroller.

Gasslukke-
anlegg

Novec 1230 gir store muligheter fordi den har en unik kombinasjon av egenskaper for en kjemisk gass. Gassen er utviklet av 3M, og Tyco har stått for system-løsningen.

Vi hjelper deg!

God prosjektering er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Vi tilbyr på vegne av byggherrer og entreprenører bistand med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Våre designere har lang og bred kompetanse innen prosjektering av ulike typer sprinkleranlegg.

Grunnet ferieavvikling har vi i perioden 22.07.24-09.08.24 begrenset mulighet til å behandle ordrer og sende ut varer. Leveringstiden vil derfor bli noe forlenget.

Dersom det haster, ta kontakt på post@brannsprinkler.no