Vedlikehold og FG-kontroll

Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg, samt årlige FG-kontroller.

Godkjente kontrollører

Det er svært viktig at denne typen arbeid utføres av godkjent personell med god kunnskap i dette faget. Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Disse kontrollene er viktig og utføre, ettersom de kan avdekke feil og mangler ved anlegget.  Vi vil også kunne bidra ved utbedringer av feil som blir avdekket under kontrollen.

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegget blir gjennomført. Et anlegg uten feil, og mangler som blir vedlikeholdt jevnlig redder både liv og verdier.

Erfarne teknikere

FG-godkjente ansatte

Overskrift

This Text Box widget is placed within a Flexbox Container. If you want to learn more about how containers can help you with your website, watch this video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur and adipiscing elit, sed eiusmod temporod and so incididunt ut labore et dolore.

Andre tjenester

Prosjektering av sprinkleranlegg

Smidig installasjonsprosess avhengig av god kommunikasjon mellom kontor og montør, godt samarbeid, og fokus på kvalitet og sikkerhet. 

Installasjon og montering

Smidig installasjonsprosess avhengig av god kommunikasjon mellom kontor og montør, godt samarbeid, og fokus på kvalitet og sikkerhet. 

Gasslukke-
anlegg

Novec 1230 gir store muligheter fordi den har en unik kombinasjon av egenskaper for en kjemisk gass. Gassen er utviklet av 3M, og Tyco har stått for system-løsningen.

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på årlig vedlikehold og kontroll av ditt anlegg.

Grunnet ferieavvikling har vi i perioden 22.07.24-09.08.24 begrenset mulighet til å behandle ordrer og sende ut varer. Leveringstiden vil derfor bli noe forlenget.

Dersom det haster, ta kontakt på post@brannsprinkler.no